Kreative Strokes

My journey with Pen and Brush

मनातील काही

आंजर्ले – हर्णे

आंजर्ले – हर्णे

आंजर्ले येथील  संस्कार-भारती निवासी वर्गाच्या  दुसऱ्या  दिवशी , आम्ही हर्णे बंदरावर गेलो. आंजर्ले वरून साधारण अर्धा – पाउण तासात आपण हर्णेला  पोहचतो. आंजर्ले व हर्णे  गावांना जोडणारा पूल  हा देखील तितकाच देखणा आहे. खाडीत उभी असलेल्या होड्याना कैमेऱ्यात टिपण्याचा मोह मी आवरू…
Read more